തെര്‍മോമീറ്റര്‍

അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റല്‍ കണ്‍വെര്‍ട്ടറിന്‍റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കാന്‍ പോകുന്നത്. അതിനായി LM35 എന്ന താ...

എല്‍ സി ഡി (LCD)

സാധാരണയായി പ്രൊജക്റ്റ്‌ സര്‍ക്ക്യൂട്ടുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന  16X2 LCD മോഡ്യൂളാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കളരി ഡെവലപ്പ്മെ...

ആമുഖം

ഇലക്ട്രോണിക്സിന്‍റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്യൂട്ടോറിയലുകളുടെ പരമ്പര. അടിസ്ഥാനപരമായ ഇലക്ട്രോണ...