പ്രിന്‍റഡ്‌ സർക്യൂട്ട് ബോര്‍ഡ് (Printed Circuit Board – PCB)

ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ, ഡയോഡുകൾ, കപ്പാസിറ്ററുകൾ, റെസിസ്റ്ററുകൾ, ഡിസ്പ്ലേകൾ, ഇൻഡിക്കേറ്റർസ്, സ്വിച്ചുകള്‍, ബട്ടണുകൾ,...