പങ്ക് വെക്കാം

ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് റെസിസ്റ്ററുകൾ. അവ അവയിലൂടെയുള്ള  വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു  (അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത്തുനിൽക്കുന്നു), അതിനാലാണ് അവയ്ക്ക് പ്രതിരോധകം എന്ന പേര് വന്നത് . അവ ഒരു സര്‍ക്ക്യൂട്ടില്‍ (സര്‍ക്ക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് വിഷദമായി മറ്റൊരു അദ്ധ്യായത്തില്‍ വിവരിക്കാം) വൈദ്യുതി പ്രവാഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്ഥിരപ്രതിരോധം രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉപകരണങ്ങളാണ്. അതിനർത്ഥം അവയ്ക്ക് രണ്ട് കണക്ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാലുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ്.ഓം (ohm) അല്ലെങ്കില്‍ ഓംസില്‍ (ohms) ആണ് ഇതിന്‍റെ അളവ് പറയുന്നത്.

റെസിസ്റ്ററുകൾ എങ്ങനെയിരിക്കും?

പ്രാഥമികമായി, റെസിസ്റ്ററുകൾ (മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഭാഗങ്ങൾ പോലെ) പിസിബികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയനുസ്സരിച്ച് അവയെ രണ്ടായി തിരിക്കാം.

  • ദ്വാരം ടൈപ്പ് (Thorough Hole Type)(വലിയ, എന്നാൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അസംബ്ലിക്ക് എളുപ്പം)
  • ഉപരിതല ടൈപ്പ് (Surface Mount Type-SMT) (വലിയ തോതിലുള്ള ഉത്പാദനത്തിന്, ചെറുത്)

figure

മുകളിലുള്ള ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് താഴെ കാണുന്നവ നമുക്ക് മനസിലാക്കാം.

  • റെസിസ്റ്ററുകൾക്ക് മെറ്റലില്‍ നിർമ്മിച്ച രണ്ട് ലീഡുകൾ ഉണ്ട്.
  • സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലാണ് അവ നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. (പവർ റേറ്റിംഗ് 5W- നേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം)
  • അവയില്‍ പല നിറങ്ങളിലുള്ള ബാൻഡുകള്‍ കാണാം ഈ കളർ ബാൻഡുകള്‍ (Color Code) ഉപയോഗിച്ചാണ്  അവയുടെ മൂല്യം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് (വൈദ്യുതി റേറ്റിംഗ് 5W നേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം) 

എങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്‍റെ മൂല്യം അല്ലെങ്കില്‍ വാല്യൂ അളക്കാം

  • ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ മള്‍ട്ടിമീറ്റര്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ റെസിസ്റ്ററിന്‍റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം 
  • അല്ലെങ്കില്‍ കളര്‍ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചും റെസിസ്റ്ററിന്‍റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം 

കളര്‍ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാം.

സാധാരണ ഗതിയില്‍ രണ്ട് രീതിയിലാണ് റെസിസ്റ്ററുകൾക്ക് കളര്‍ ബാന്‍ഡ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്

  • നാലു കളര്‍ ബാൻഡുള്ളവ 
  • അഞ്ച് കളര്‍ ബാൻഡുള്ളവ

ഡിജിറ്റല്‍ മള്‍ട്ടിമീറ്റര്‍ ഉപയോകിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്‍റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

മുകളിലുള്ള ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ റോട്ടറി സ്വിച്ച് ഓം ചിഹ്നത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് റെസിസ്റ്ററിന്‍റെ വാല്യൂ അളക്കുക അപ്പോള്‍ സ്ക്രീനില്‍ റെസിസ്റ്ററിന്‍റെ വാല്യൂ തെളിയുന്നതായി കാണാം.

റെസിസ്റ്ററുകളുടെ സൂചനാ ചിഹ്നം (Symbol)

  


പങ്ക് വെക്കാം