പങ്ക് വെക്കാം

ഈ അദ്ധ്യായത്തില്‍  ആർഡ്വിനോ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ (ആർഡ്വിനോ IDE – ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റ്). എങ്ങനെ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം , ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള പേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, എല്ലാ ശരിയായ ഉപകരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്?

 • ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ (വിൻഡോസ്, മാക്, അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ്)
 • ആർഡ്വിനോ-അനുരൂപമായ മൈക്രോകൺട്രോളർ
 • ഒരു USB A-to-B കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആർഡ്വിനോ-അനുരൂപമായ മൈക്രോകൺട്രോളറിനെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ഉചിതമായ മാർഗം.

alt textഒരു ആർഡ്വിനോ യുണോ

alt textഒരു A-to-B യുഎസ്ബി (USB) കേബിൾ

ആർഡ്വിനോയില്‍ നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാരനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മൈക്രോകൺട്രോളർ പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിചയപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ പരിശോധിക്കണം. താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വിന്‍ഡോസ്

ആർഡ്വിനോ എങ്ങനെയാണ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (വിൻഡോസ് 8, വിൻഡോസ് 7, വിസ്ത, എക്സ്പി) ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

വിന്‍ഡോസ് 8,7,വിസ്റ്റ, എക്സ് പി (Windows 8, 7, Vista, and XP)

 • ആർഡ്വിനോയുടെ  ഡൌൺലോഡ് പേജിലേക്ക് പോയി വിൻഡോസിനു വേണ്ടിയുള്ള ആർഡ്വിനോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • ഡൌൺലോഡ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, അത് വിനിയോഗിക്കുക, ആർഡ്വിനോ ഫോൾഡർ തുറന്ന് ശരിയെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുക അതെ, അതിൽ ചില ഫയലുകളും സബ് ഫോൾഡറുകളും ഉണ്ട്. ഫയൽ ഘടന പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യുന്നുവെന്നത് അറിയാതെ ഒരു ഫയലുകളും നീങ്ങരുത്.
 • യു എസ് ബി കേബിള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആർഡ്വിനോ ബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഓണ്‍ ആക്കുക. പവര്‍ ഓണ്‍ എല്‍ ഇ ഡി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്‌ ബോര്‍ഡ് ഓണാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക
 • വിൻഡോസ് 8 വിന്‍ഡോസ് 8, വിന്‍ഡോസ് 8.1, വിന്‍ഡോസ് 10 ആണ്  ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില്‍ , നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് സൈൻ ചെയ്യൽ അപ്രാപ്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് (Driver signing disable ചെയ്യണം), അതിനാൽ വിൻഡോസ് 8 വിന്‍ഡോസ് 8, വിന്‍ഡോസ് 8.1, വിന്‍ഡോസ് 10 വിഭാഗം കാണുക. നിങ്ങൾ Windows 7, വിസ്ത അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പി ആണ്  ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില്‍, നിങ്ങൾ ചില ഡ്രൈവറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ താഴെയുള്ള വിൻഡോസ് 7, വിസ്റ്റ, എക്സ്പി വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് പോവുക.

വിന്‍ഡോസ് 8, വിന്‍ഡോസ് 8.1, വിന്‍ഡോസ് 10

സൈന്‍ ചെയ്യാത്ത ഡ്രൈവറുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ വിൻഡോസ് 8 വിന്‍ഡോസ് 8, വിന്‍ഡോസ് 8.1, വിന്‍ഡോസ് 10 തുടങ്ങിയവ അനുവദിക്കില്ല വിന്‍ഡോസ് ന്‍റെ പുതിയ ഓപറാറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണത്. ആർഡ്വിനോയുടെ പുതിയ പതിപ്പുകള്‍ സൈന്‍ ചെയ്ത ഡ്രൈവറുകളോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ചില പഴയ പതിപ്പുകള്‍  സൈന്‍ ചെയ്യാത്ത ഡ്രൈവറുകളോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആർഡ്വിനോ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍    പ്രയാസപ്പെടുക്കയാണങ്കില്‍ ചുവടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പിന്തുടരുക.

 1. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ റീസ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ ചയ്യുക, റീസ്റ്റാര്‍ട്ടായി വീണ്ടും ഓണ്‍ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഷിഫ്റ്റ്‌ (SHIFT) ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി പിടിക്കുക
 2. അപ്പോള്‍ വരുന്ന ജാലകത്തില്‍ അഡ്വാന്‍സ്‌ഡ് സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ അപ്പ്‌ (Advanced Startup) ല്‍ പോയി റീസ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ ക്ലിക്ക് ചയ്യുക.
 3. ട്രബ്ല്ള്‍ഷൂട്ട്‌ ക്ലിക്ക് ചയ്യുക (Click ‘Troubleshoot’).
 4. അഡ്വാന്‍സ്‌ഡ് ഓപ്ഷന്‍സ് ക്ലിക്ക് ചയ്യുക (Click ‘Advanced Options’).
 5. വിന്‍ഡോസ് സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ അപ്പ്‌ സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചയ്യുക (Click ‘Windows Startup Settings’).
 6. റീസ്റ്റാര്‍ട്ട്‌  ക്ലിക്ക് ചയ്യുക (Click Restart).
 7. റീസ്റ്റാര്‍ട്ടായി വീണ്ടും ഓണ്‍ ആയി വരുന്ന സമയത്ത്  ഡിസാബള്‍ ഡ്രൈവര്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍  തിരഞ്ഞെടുക്കുക  (select ‘Disable driver signature enforcement‘ from the list).

വിന്‍ഡോസ് 7,വിസ്റ്റ, എക്സ് പി (Windows 7, Vista, and XP )4

ആർഡ്വിനോ യുനോയുടെ ഡ്രൈവറുകൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു.

 • നിങ്ങളുടെ ബോർഡിൽ പ്ലഗിൻ ചെയ്ത് വിൻഡോസ് അതിന്റെ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുക
 • കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും, ഈ പ്രക്രിയ പരാജയപ്പെടും
 • സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌  മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കണ്ട്രോള്‍ പാനൽ തുറക്കുക
  കണ്ട്രോള്‍ പാനലിൽ ഉള്ളപ്പോൾ, സിസ്റ്റം, സെക്യൂരിറ്റി  എന്നിവയിലേക്ക് നാവിഗേറ്റുചെയ്യുക. അടുത്തതായി, സിസ്റ്റം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • സിസ്റ്റം വിൻഡോ തുറക്കുമ്പോൾ, ഡിവൈസ് മാനേജർ തുറക്കുക പോര്‍ട്ടുകള്‍  നോക്കുക (COM & LPT). “ആർഡ്വിനോ UNO (COMxx)” എന്ന പേരിൽ ഒരു തുറന്ന പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക്  കാണാം. COM & LPT വിഭാഗവും ഇല്ലെങ്കിൽ, ‘‘Other Devices’ for ‘Unknown Device’ എന്ന് കാണാം.
  alt text
 • “ആർഡ്വിനോ UNO (COMxx)” അല്ലെങ്കിൽ “അജ്ഞാത ഉപകരണ”(“Unknown Device”) പോർട്ടിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് “അപ്ഡേറ്റ് ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍” (“Update Driver Software” )ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • അടുത്തതായി, “ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനായി  മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രൗസ് ചെയ്യുക” എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.alt text

 • അവസാനമായി, ആർഡ്വിനോ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡൌൺലോഡിൻറെ “ഡ്രൈവറുകൾ” ഫോൾഡറിൽ (“FTDI USB Drivers” ഉപ-ഡയറക്ടറി അല്ല) “ArduinoUNO.inf” എന്ന് പേരുള്ള യുനോയുടെ ഡ്രൈവർ ഫയലിനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് “.inf” ഫയൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ,പകരം ‘സെർച്ച് സബ് ഫോൾഡറുകൾ’ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ‘ഡ്രൈവറുകളുടെ’ ഫോൾഡർ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
 • വിന്‍ഡോസ് ഡ്രൈവര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ചെയ്തു ആ പ്രവൃത്തി അവിടെ അവസ്സാനിപ്പിക്കും.

ആർഡ്വിനോ ഉപയോകിച്ച് ഒരു LED മിന്നിക്കാം (ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാം)

നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകള്‍ വിജയകരമായിരുന്നങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ആര്ഡ്വിനോ ബോര്‍ഡില്‍ പരീക്ഷിക്കാം.അതിനായി,

 • ആർഡ്വിനോ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക
 • നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് നിങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, അത് വീണ്ടും പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുക
 • File > Examples > 1.Basics > Blink എന്ന വഴിയിലൂടെ പോയി blink എന്ന പ്രോഗ്രാം ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക.alt text
 • Tools > Board > your board type എന്ന വഴിയിലൂടെ നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോര്‍ഡ് ന്‍റെ പേര് കണ്ടുപിടിക്കുക.alt text
 • Tools > Port > COMxx എന്ന വഴിയിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത സീരിയൽ / കോം പോർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.alt text
 • ആർഡ്വിനോ നിങ്ങളുടെ സീരിയൽ ഉപകരണം ആണെന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, ലഭ്യമായ പോര്‍ട്ടുകള്‍ നോക്കുക, എന്നിട്ട് ആർഡ്വിനൊപ്പം അൺപ്ലഗ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നോക്കുക. അപ്രത്യക്ഷമായത് നിങ്ങളുടെ ആർഡ്വിനോ ആണ്.
 • നിങ്ങളുടെ കണക്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർഡ്വിനോ ബോർഡിലേക്ക് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത ബ്ലിങ്ക് സ്കെച്ച്(പ്രോഗ്രാം) പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാന്‍ ‘അപ്ലോഡ്'(“Upload”) ബട്ടൺ അമർത്തുക.alt text
 • ഒരു നിമിഷത്തിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ ആർഡ്വിനോയിൽ ചില LED കൾ മിന്നുന്നതായി കാണുകയും, ബ്ലിങ്ക് സ്കെച്ചിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ ‘അപ്ലോഡുചെയ്യൽ പൂർത്തിയായി'(‘Done Uploading’) എന്ന സന്ദേശം തുടർന്ന് വരികയും ചെയ്യും.
 • നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ആർഡ്വിനോ പ്രോഗ്രാം വിജയകരമായി ചെയ്തു!

പങ്ക് വെക്കാം